PRESSMEDDELANDE 2019-02-15 kl 10.30

 

Uppdaterad information om brandrök i Hova med omnejd

 

Den taktik för att minska rökutvecklingen som använts de senaste dagarna har varit effektiv och kommer därför att fortsätta under hela helgen. Prognosen för vinden är att det ska vara samma vindriktning som nu fram till nästa helg. Mätningarna av kolmonoxid i det bostadsområde som ligger närmast branden fortsätter under helgen. Ingen kolmonoxid har hittills uppmätts i området utan det är enbart röklukt. Mätningarna sker på lite olika ställen i bostadsområdet samt under olika tidpunkter.

 

Räddningstjänstens bedömning är att släckningsarbetet och sen även röken kommer att fortsätta under en längre tid. De boende som är oroliga över hur röklukten påverkar ägodelar rekommenderas att ta kontakt med sitt försäkringsbolag. Nästa uppdatering kommer i början av nästa vecka så länge inget oförutsett inträffar under helgen som behöver kommuniceras ut.

 

Målet med insatsen är fortsatt att ingen ska skadas till följd av brandröken samt att minimera skadan på miljön från släckvattnet. Det släckvatten som nu används återanvänds vilket minskar belastning på miljön samt på det kommunala vattennätet.

 

Sedan i söndags den 10 februari klockan 9 brinner det i en större lagerbyggnad i utkanten av Hova. Materialet som brinner utgörs av lagrade sopor, vilket innebär att branden medför kraftig rökutveckling.

 

I de fall boende i Hova eller på annan plats känner obehag relaterade till röken så är räddningstjänstens rekommendation att fönster och ventilation stängs samt att man håller sig inomhus. Vid eventuella allvarliga problem relaterade till röken tas kontakt med 112.

 

Vid eventuella förändringar av rökspridningen som innebär fara för allmänheten så kommer information om detta att förmedlas via information i radio och TV samt på kommunens hemsida www.gullspang.se

 

Räddningstjänstens inriktning med arbetet vid branden i Hova är fortsättningsvis att minimera rökutvecklingen så att Hova inte ska påverkas av brandrök.

 

Press och media som vill komma i kontakt med räddningstjänsten hänvisas till telefonnummer 0500-42 40 45.

 

Kontaktperson
Räddningstjänsten
Telefon: 0500-42 40 45

 

Gullspångs kommun
Elin Asp, Stabschef
Telefon: 0506-362 95