Förevisningscontainrar

 

Backdraft-container

 

IC rak ger möjlighet att öva strålförarteknik med gasol.

 

IC-vinkel ger möjlighet till att öva strålförarteknik med gasol.

 
Förevisningscontainern ger möjlighet till att förevisa brandförloppet.