Kallrökdykning

 

Hus 2 ger möjlighet till kall övning i lägenheter plan 1 och vårdinrättning plan 2 och 3.