Flygplan/helikopter

 

Finns eldningsmöjligheter med gasol.
 

Finns eldningsmöjligheter med gasol.