Övningsfältet Hasslum

Övningsfält Hasslum ligger i utkanten av Skövde, före detta Räddningsverkets/ MSB utbildningsanläggning. Övningsfältet är ett av Sveriges största. Fältets anläggningar ger möjlighet att öva under realistiska former. Vi försöker nu etablera verksamhet och skapa förutsättningar för att fältet även i framtiden skall finnas som en resurs för utbildning och utveckling.

För tillfället finns ingen färdig kurskatalog. Vi tar emot era önskemål, anpassar efter era behov och presenterar en färdig produkt. Fältet och lokalerna ger stora möjligheter och passar lika bra för den stora insatsövningen som den mindre utbildningen. Anläggningen omfattar ca 25 hektar.

För mer information om våra lokaler och objekt se menyn till vänster. I menyn till vänster hittar du också anvisningar för hur du tar dig till övningsfältet.

Utöver föreslagna objekt ger fältet även möjligheter till trafikolyckor, terrängkörning med 4 och 6 hjuling, vatten/is livräddning, körövning för tunga fordon, djurlivräddning, motorsåg och gallerbursystem för kall rökdykning. Har du andra idéer är du välkommen att fråga så försöker vi lösa det i möjligaste mån.