Insatstider

I kartan nedan ser du räddningstjänstens insatszoner för respektive kommun i tre områden, 10, 20 och 30 minuters insatstid. Insatstiden är tiden från larm till räddningstjänsten normalt är på plats. Observera att kartfunktionen är en grov beräkning av insatstiderna och att hänsyn inte tas till förutsättningar som trafik, andra larm, osv.