Vision

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har följande vision för verksamheten:

Ingen ska dödas eller allvarligt skadas till följd av brand eller andra olyckor.