Ledning

Kommunalförbundet är organiserat med en direktion. Medlemskommunerna är Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. I direktionen är varje medlemskommun representerad med två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten. Inom direktionen finns ett presidium som tillika är beredningsutskott. Presidiet består av ordföranden samt 1:e och 2:e vice ordförande.

Ledningen av räddningstjänsten Östra Skaraborg utgörs av en Förbundsdirektören, räddningschefen samt cheferna för Operativ avdelningen, Förebyggande avdelningen, drift och underhållsavdelningen samt personal och administrativa avdelningen.

Förbundsdirektören verkställer direktionens beslut inom egen organisation.