Driftavdelningen

Verksamhetsområdet omfattar drift- och underhåll av räddningstjänstens lokaler, fordon och annan materiel. I verksamheten ingår också stöd till räddninsgstyrkorna vid insatser och övningar. Härutöver tillkommer uppgifter för räddningstjänst under höjd beredskap.

Det övergripande verksamhetsmålet är att anordningar i form av fastigheter, fordon, materiel och skyddsutrustning som erfodras för lösande av räddningstjänstens skadeavhjälpande och förebyggande uppgifter alltid är i funktionsdugligt och gott skick.

I verksamhetsmålet ingår att understödja insatta räddninsgstyrkor genom att bedriva framåtriktad underhållstjänst. Aktiv underhållstjänst ska kunna bedrivas i hela hotskalan