Administration

Den administrativa verksamheten vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg syftar till att stödja chefer och personal avseende administration samt personaltjänst. Chefen för den administrativa avdelningen är tillika personalchef.