Organisation

Räddningstjänsten Östra Skaraborg är ett kommunalförbund med sju kommuner som är organiserat med en politisk direktion för den övergripande inriktningen och ledningen. Under direktionen finns en förbundsdirektör som förbundets högste tjänsteman. Förbundsdirektören  leder (planerar, genomför och följer upp) de beslut som direktionen fattat. I förbundet finns en räddningschef utsedd att ansvara för myndighetsutövningen vad avser LSO (lagen om skydd mot olyckor) samt LBE (Lagen om brandfarliga och explosiva varor).

Organisationen är uppbyggd och leds enligt följande:

Förbundsdirektör

Räddningschef

Administrativ avdelning

Ansvarar i huvudsak för  administration och personaltjänst

Förebyggande avdelning

Ansvarar för tillsynsverksamhet, tillståndsprövningar, utbildning och information till allmänheten

Operativ avdelning

Ansvarar för utryckningsverksamheten samt kompetensutveckling av personal

Den operativa verksamheten (utryckningsverksamhet) består av två heltidsstationer (Skövde och Mariestad) samt 8 deltidsstationer (Töreboda, Tibro, Hjo, Karlsborg, Gullspång, Hova, Skövde, Mariestad). Vidare finns det räddningsvärn i Timmersdala, Moholm, Undenäs, Blikstorp, Brommö och Storön sommarbrandvärn, samt räddningsvärn/ industribrandkår vid STRC (Swedish Rescue Training Centre Skövde), Volvo PowerTrain Skövde, FMV i Karlsborg, Metsä Tissue i Katrinefors.

Drift och underhållsavdelning

Ansvarar i huvudsak för fordon, materiel och fastighetsunderhåll