Målbild

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har skapat en målbild för att bidra till att vi alltid strävar mot att uppfylla vår vision.

Målbild

RÖS skall över tiden verka för att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och medverka till samhällets krishantering i syfte att skapa TRYGGHET, SÄKERHET och OMTANKE för allmänheten.

Vårt dagliga arbete präglas av ett personligt engagemang och en vilja att ständigt förbättra och utveckla vårt uppträdande och uppdrag, vi skall skapa en lärande organisation där förståelsen för uppgiftens innebörd är central för samtliga medarbetare.

Verksamheten skall både internt och externt bygga på en öppenhet och ett gott personligt uppträdande från den enskilde, så att vi kan förvalta och utveckla förtroendet för vårt uppdrag