Lediga jobb

 Vill du bli deltidsbrandman eller räddningsvärnsman?

Fyll då i vår intresseanmälan för detta så kontaktar vi dig när vi rekryterar på din ort nästa gång.

 

Våra yrken

Räddningstjänsten larmas vid bränder, men även vid vid trafikolyckor, kemikalieutsläpp och hjärtstopp mm. Räddningstjänsten arbetar även förebyggande med information och projekt för att skapa förutsättningar för att ingen ska dödas eller allvarligt skadas till följd av brand eller andra olyckor.

Hos oss blir du en viktig kugge för att skapa en säkrare närmiljö. Det finns flera olika möjligheter att utvecklas inom räddningstjänsten. Du kan arbeta som brandman, antingen på heltid eller med beredskap vid sidan om ditt ordinarie arbete. Du kan växa inom räddningstjänsten och arbeta i projekt på både operativa och förebyggande sidan. Det finns flera möjligheter att utvecklas som ledare, både i insats och i vardagen. Du kan arbeta med myndighetsutövning inom t ex tillstånd av brandfarlig vara eller i samband med byggprojekt mm.

Vi behöver rekrytera till flera olika befattningar under åren som kommer och vi strävar efter att bättre spegla samhället genom att öka mångfalden. Du behövs!

Det finns många jobbmöjligheter inom Räddningstjänsten:

-          Brandman
-          Brandingenjör
-          Brandinspektör
-          Styrkeledare
-          Insatsledare
-          Inre befäl

BRANDMAN
Som brandman släcker du bränder, men rycker även ut vid trafikolyckor, kemikalieutsläpp och hjärtstopp mm. Din vardag handlar om övning, fysisk träning, underhåll av utrustning och att vara ute i samhället och informera om brandsäkerhet. Du behöver ha god kondition och vara psykiskt stabil. Du gillar att samarbeta och är gärna tekniskt kunnig. Inom brandmannayrket kan du utveckla ledarskap som styrkeledare eller insatsledare. Du kan även specialisera dig på t ex förebyggande arbete eller inom ett ämne som skyddsutrustning, fordon, kemikalieolyckor etc.

BRANDMAN I BEREDSKAP
Som brandman på en deltidsstation har du brandmannayrket vid sidan av ditt ordinarie arbete och på din fritid. Under din beredskapsvecka, vanligtvis var fjärde vecka, larmas du på räddningsinsatser i ditt närområde. Vi kan också tillsammans hitta andra upplägg för beredskap, ex bara dagtid eller bara kvällar/helger. Du gillar spänning och att samarbeta, du vill göra en insats samtidigt som du får många värdefulla utbildningar genom räddningstjänsten.

Du behöver inga särskilda förkunskaper för att söka till deltidsbrandman. Arbetet kräver dock en god fysisk och psykisk förmåga, som prövas genom olika tester innan man kan bli antagen.

När du antagits får du en grundutbildning av oss och kan därefter gå i tjänst som brandman. Under de första åren ges du också möjlighet till fortsatt utbildning på en Räddningsskola. Under anställningen genomförs även  kontinuerlig fortbildning genom övningar.

BRANDINGENJÖR
Som brandingenjör arbetar du med brandsäkerhet i flera perspektiv; i ett tidigt stadie i byggprocesser, genom tillsynsarbete hos företag och myndigheter, genom riskanalyser, rådgivning och även olycksplatsundersökningar. Det finns goda möjligheter att utvecklas som ledare, både som ansvarig räddningsledare under räddningsinsatser men också som chef för en enhet eller avdelning.

Som brandingenjör hos oss är du en viktig resurs för att utveckla RÖS både förebyggande och operativt! Du får driva projekt och arbeta inom ett team som vill att RÖS ska vara en förebild för andra räddningstjänster.

BRANDINSPEKTÖR
Som brandinspektör arbetar du med att, på olika sätt, höja säkerheten i samhället. En av brandinspektörens viktigaste uppgifter är att nå fram till människor och motivera dem att sätta in åtgärder som förebygger och förhindrar bränder. Stor del av tiden fokuseras på myndighetsutövning genom tillsyner av brandskyddet på t.ex. företag och myndigheter. Övriga arbetsuppgifter utgörs bland annat av hantering av tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, att som sakkunnig på brandfrågor yttra sig till bland annat polis, socialtjänst och byggnadsnämnd samt information och utbildning för allmänheten. Brandinspektörer får träffa många olika yrkesmänniskor i olika branscher. Som brandinspektör finns det även goda möjligheter att driva, både förebyggande och operativa, projekt som syftar till att öka säkerheten för invånarna. 

STYRKELEDARE
Efter några år som brandman kan du utbildas vidare till räddningsledare och axla en roll som styrkeledare. Du blir den som leder en grupp brandmän i insatser men även i det dagliga arbetet på stationen med övningar, underhåll och projekt. Du ska skapa trygghet och lyfta fram positiva initiativ i gruppen.

INSATSLEDARE
I rollen som insatsledare arbetar du vanlig 40-timmarsvecka med ett tydligt arbetsuppdrag inom organisationen som kan se olika ut beroende på organisationens behov och dina intressen och förmågor. Du har beredskap, normalt var fjärde eller femte vecka, och under din beredskap larmas du på större insatser som kräver mer tid som räddningsledare.

Du arbetar mycket i projekt och med planering för att vässa styrkornas förmågor.

INRE BEFÄL
Ett inre befäl arbetar i vår räddningscentral belägen i Skövde. Inre befäl har direktkontakt med SOS vid larm och kommunicerar vidare ut till styrkorna på skadeplats. Detta är en roll där man hanterar mycket teknik och rapportering men man behöver också ha ett strategiskt tänk.