Lediga jobb

Räddningstjänsten Östra Skaraborg söker för tillfället:

  • Brandman heltid. Läs mer här.
  • Deltidsbrandmän och personal till räddningsvärn. Läs mer här.

 

Våra yrken

Brandman
Som brandman släcker du bränder, men rycker även ut vid trafikolyckor, kemikalieutsläpp och hjärtstopp mm. Din vardag handlar om övning, fysisk träning, underhåll av utrustning och att vara ute i samhället och informera om brandsäkerhet. Du behöver ha god kondition och vara psykiskt stabil. Du gillar att samarbeta och är gärna tekniskt kunnig. Inom brandmannayrket kan du utveckla ledarskap som styrkeledare eller insatsledare. Du kan även specialisera dig på t ex förebyggande arbete eller inom ett ämne som skyddsutrustning, fordon, kemikalieolyckor etc.

Brandingenjör
Som brandingenjör arbetar du med brandsäkerhet i flera perspektiv; i ett tidigt stadie i byggprocesser, genom tillsynsarbete hos företag och myndigheter, genom riskanalyser, rådgivning och även olycksplatsundersökningar. Det finns goda möjligheter att utvecklas som ledare, både som ansvarig räddningsledare under räddningsinsatser men också som chef för en enhet eller avdelning. 

Brandinspektör
Som brandinspektör arbetar du med att, på olika sätt, höja säkerheten i samhället. En av brandinspektörens viktigaste uppgifter är att nå fram till människor och motivera dem att sätta in åtgärder som förebygger och förhindrar bränder. Stor del av tiden fokuseras på myndighetsutövning genom tillsyner av brandskyddet på t.ex. företag och myndigheter. Övriga arbetsuppgifter utgörs bland annat av hantering av tillstånd för brandfarliga och explosiva varor, att som sakkunnig på brandfrågor yttra sig till bland annat polis, socialtjänst och byggnadsnämnd samt information och utbildning för allmänheten. Brandinspektörer får träffa många olika yrkesmänniskor i olika branscher. Som brandinspektör finns det även goda möjligheter att driva, både förebyggande och operativa, projekt som syftar till att öka säkerheten för innevånarna.       

Brandman i beredeskap
Som brandman på en deltidsstation har du brandmannayrket vid sidan av ditt ordinarie arbete och på din fritid. Under din beredskapsvecka, vanligtvis var fjärde vecka, larmas du på räddningsinsatser i ditt närområde. Du gillar att samarbeta och göra en insats samtidigt som du får många värdefulla utbildningar genom räddningstjänsten.

Är du intresserad av att bli brandman i beredskap hos oss kan du läsa mer om det under rubriken för detta i menyn på vänstersidan.