Ekonomi

Räddningstjänsten Östra Skaraborg finansieras via kommunbidrag från respektive medlemskommun.

För 2012 års verksamhet redovisas verksamheten i form av fastställd årsrapport.