Tillstånd för brandfarlig och/eller explosiv vara

Räddningstjänsten handlägger tillståndsansökningar, enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), gällande hantering av brandfarliga varor samt gällande förvärv, förvaring, handel samt överföring inom Sverige av explosiva varor.

I ett tillståndsärende ska beslut meddelas av Räddningstjänsten inom tre månader efter det att en fullständig ansökan inkommit till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader.

Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

Ansökningshandlingar hittar du under menyn Blanketter.