Explosiva varor

Explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva eller genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen. Pyrotekniska satser är explosiva ämnen eller blandningar även om de inte alstrar gas. Föremål som innehåller explosiva ämnen eller blandningar är explosiva föremål.

Ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en explosion eller pyroteknisk effekt är alltid explosiva varor.

Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning (PU).
 
Tillstånd
 
Som enskild, privatperson, företag och organisation behöver du tillstånd för hantering av explosiv vara, till exempel fyrverkerier och ammunition, för allt som inte är undantaget tillståndsplikt i 2 kap. MSBFS 2019: 1. Hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor regleras i Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Tillstånd för hantering av explosiv vara söker du hos räddningstjänsten med hjälp av blankett som du hittar här på högersidan.

Den myndighet som föreskriver regler för hantering av explosiva varor är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.