Samordnad tillsyn enligt LSO och LBE

Många verksamheter/fastigheter är tillsynspliktiga enligt både Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor. För att underlätta för både räddningstjänsten och den enskilde samordnas och genomföras dessa tillsyner samtidigt.

Kostnaden för en samordnad tillsyn skiljer sig från kostnaden för en separat tillsyn enligt LSO eller LBE. Ett objekt som tillsynas både enligt LSO och enligt LBE kommer att ha olika tillsynsfrister enligt de olika lagstiftningarna. Den kortaste av dessa frister är den som gäller för samtidig tillsyn av objektet.