Skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRB)

Den skriftliga redogörelsen för brandskyddet är en form av sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet. Den skriftliga redogörelsen för brandskyddet ska lämnas in till kommunen (räddningstjänsten) och är inte samma sak som den dokumentation av brandskyddet som kan behöva upprättas som en del av det systematiska brandskyddsarbetet.

Frister för skriftlig redogörelse för brandskyddet (SRB)

Inom Räddningstjänsten Östra Skaraborgs medlemskommuner ska den skriftliga redogörelsen för brandskyddet förnyas vid förändringar av verksamheten eller när räddningstjänsten anser att det krävs.