Vägledningar

För att underlätta för allmänheten och för att skapa förutsättningar för ett bra brandskydd i samhället har räddningstjänsten tagit fram vägledningar inom olika områden samt samlat andra myndigheters vägledningar. Vägledningarna kompletterar gällande reglerverk och riktar sig till olika aktörer i samhället som t.ex. invånare, byggherrar, brandkonsulter, kommuner, osv. Nedan kan ni ta del av våra vägledningar i pdf format.

Tillfällig övernattning

Brandvattenförsörjning från brandposter

Automatiskt brandlarm i Vk 5B

Skyltning vid hantering av brandfarlig vara

Sopkärl och containrar

Utrymning med räddningstjänstens stegutrustning

Brännbart material i trapphus och brandfarlig vara i flerfamiljshus

Brandskydd vid serveringstillstånd

Laddning av elfordon

Gasol i skolor (MSB)