Handbrandsläckare

pulversläckare

Det finns många olika typer av brandsläckare. Olika brandsläckare lämpar sig mer eller mindre bra vid olika tillfällen. Några exempel på brandsläckare är skumsläckare, pulversläckare och koldioxidsläckare. Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand sexkilos pulversläckare.

 

Pulversläckare

Anledningen till att räddningstjänsten rekommenderar pulversläckare är för att det är en allsidig släckare som de flesta personer klarar av att släcka en brand med. Pulversläckaren lämpar sig också för de flesta typer av bränder. Den kan användas för att släcka bränder i fibrösa material som trä och papper, bränder i brännbara vätskor som bensin och diesel samt för att släcka bränder i gaser. Pulversläckaren kan också användas för att släcka bränder i elektrisk utrustning eftersom pulvret inte leder ström. Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en t.ex. skumsläckare och har en oöverträffad släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek.

Tekniska krav på handbrandsläckaren

Pulversläckaren ska vara godkänd enligt standarden EN 3-7 och helst ha en hög effektivitetsklass, till exempel 43A 233B C eller högre.

Effektivitetsklass

Klass A omfattar brand i fibrösa material som brinner med både glöd och flamma, t.ex. trä, papper, tyg, osv, som brinner med både flamma och glöd. Klass B omfattar brand i vätskor, t.ex. bensin eller diesel. Dessa brinner med flamma men utan glöd. Klass C omfattar bränder i gas. Sifferkombinationer skrivs ut framför klassbeteckningarna A och B men inte för C. Sifferkombinationerna anger hur effektiv släckaren är, ju högre siffro ju bättre släckare. En släckare med effektivitetsklass 43A 233B C kan släcka bränder i fibrösa material, i brännbara vätskor och i gas.

Nackdel med pulversläckare

Nackdelen med pulversläckare är att de smutsar ner. Men smutsigt blir det även när det brinner. Det gäller därför att släcka så fort som möjligt och då är pulver bäst. Saneringen efteråt är ett överkomligt problem.
I allmänhet är det bättre att använda pulversläckare vid en mindre brand och ta saneringskostnaden istället för att ta en större brandskada. Du kan även att kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller.