Brandvarnare

brandvarnareBrandvarnare i bostäder regleras i skriften "Statens räddningsverks allmänna råd och kommentare om brandvarnare i bostäder, SRVFS 2007:1". Ett allmänt råd är det lägsta sättet att uppfylla kraven i lagstiftningen, i detta fall Lag om skydd mot olyckor. Det är möjligt att uppfylla kraven på andra sätt men då ska det bevisas att man uppnår lägst samma funktion som det allmäna rådet gör.

Varje byggnad som är avsedd att användas som stadigvarande eller tillfälligt bostad bör vara försedd med tillräckligt antal fast installerade och fungerande brandvarnare eller motsvarande anordningar för tidig varning vid brand. Exempel på byggnader som tillfälligt används för bostadsändamål är fritidshus, övernattningsrum eller liknande utrymmen.

Ansvarsförhållande mellan fastighetsägare och hyresgäst (nyttjanderättshavare)

Ansvarsförhållandet mellan ägare och nyttjanderättshavare kan lämpligen klargöras i hyreskontrakt eller någon annan form av avtal mellan parterna (i regel fastighetsägare och hyresgäst). Om inte annat avtalas ska fastighetsägaren ansvara för installationen av brandvarnare och nyttjanderättshavaren ansvara för skötseln.

Tekniska krav på brandvarnaren

Brandvarnare ska uppfylla standarden EN 14604 för att vara godkänd av myndigheten. Uppfylls standarden är det ingen större skilnad om brandvarnaren är optisk eller joniserande.

Placering av brandvarnare

I varje bostadslägenhet bör det finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våningsplan. Brandvarnare bör placeras högst upp i taket ovanför eventuell trappa. Brandvarnare ska placeras i den väg som de boende ska använda för att komma ut i det fria från sovrummen. Brandvarnaren bör placeras så att sovande personer kan väckas av signalen. Placera brandvarnarna i taket och minst 50 cm från väggen. Placera inte brandvarnarna så att de orsakar onödiga larm, till exempel vid matlagning eller duschning. Avståndet mellan brandvarnare i ett bostadsutrymme bör normalt inte vara större än 12 meter. En brandvarnare täcker normalt ca 60 m 2.

Kontroll av brandvarnarens funktion

Testa brandvarnare en gång i månaden. Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. 

Man ska aldrig testa en brandvarnare med öppen låga eller rök. Röken kan smutsa ned varnaren. Test med öppen låga kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen. 

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär en gång per minut. Den börjar varna när nivån i batteriet sjunker. Då är det cirka 30 dagar kvar tills batteriet är helt slut.

Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Att tänka på

Stängda dörrar kan hindra röken från att nå brandvarnaren och gör brandvarnarens ljud svårare att uppfatta. Luft från ventiler och takfläktar kan blås bort röken från brandvarnaren så att larmet fördröjs.

Mer information

Du kan lära dig mer på www.dinsakerhet.se/brand och genom att titta på filmerna nedan som kommer från DinSäkerhet.se.