Brandsäkerhet i hemmet

För att ditt hem ska vara så brandsäkert som möjligt krävs en del åtgärder från din sida. Åtgärderna är både tekniska och organisatoriska och syftar till att dels minska sannolikheten för uppkomst av brand och dels att minska konsekvenserna i händelse av brand.

Många bränder startar på grund av den mänskliga faktorn. Den mänskliga faktorn innebär att människor begår misstag på grund av att vi glömmer, stressar eller tänker på något annat. Många gånger handlar det även om okunskap som gör att människor handlar fel.

Förberedelser

Ett bra brandskydd kräver att du har identiferat vilka brandrisker som finns i ditt hem och att du vidtagit åtgärder för att förebygga eller mildra dessa. Det krävs också att du och din familj har tänkt igenom vad ni ska göra i händelse av brand. Ni måste t.ex. veta hur ni hanterar er släckutrustning på ett korrekt sätt.

Utrustning för tidig upptäckt av brand

För att upptäcka en brand innan den blir för stor krävs utrustning för tidigt upptäckt av brand. Denna utgörs i normala fall av brandvarnare. Det finns ett flertal typer av brandvaranare på marknaden att välja på. Mer information finns under rubriken brandvarnare till vänster.

Släckutrustning

För att kunna släcka eller åtminstone dämpa en brand krävs tillgång till släckutrustning. Vanligaste typerna av släckutrustning är handbrandsläckare, vattenslang eller brandfilt. Olika typer av släckutrustning är bra till olika typer av bränder. T.ex. kan en brandfilt vara bra för att kväva en mindre brand medan en lite större brand kan släckas med handbrandsläckare. Mer information om handbrandsläckare hittar du under rubriken handbrandsläckare till vänster.

Mer information

Du kan lära dig mer på www.dinsakerhet.se/brand och genom att titta på filmen nedan som kommer från DinSäkerhet.se.