Aktiv mot brand

Aktiv mot brand är en kampanj som startats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som en del i en nationell strategi för enskilda personers skydd mot bränder. Kampanjen genomförs av ett stort antal lokala aktörer, där Räddningstjänsten Östra Skaraborg har valt att delta.

Syftet med kampanjen är att motivera vuxna att ta aktivt ansvar för sitt eget brandskydd och öka kunskapen om brandrisker i hemmet. Det finns ett gemensamt material och gemensamma budskap som aktiveras under ett par tidpunkter under ett år. Kampanjen är en del av Sveriges arbete med att stärka brandskyddet för privatpersoner. Människors egen kunskap om brand och brandskydd liksom förebyggande kommunikation är en viktigt del av det strategiska arbetet med stärkt brandskydd.

Kampanjen är öppen för offentliga organisationer, föreningar och företag som på något sätt arbetar med brandskyddsfrågor i hemmet. Organisationerna kan engagera sig enskilt eller i samarbete. Exempel på aktörer kan vara fastighetsägare, branschorganisationer, räddningstjänster, föreningar, försäkringsbolag och butiker.

Du kan läsa mer om kampanjen på MSB:s hemsida.