Förebygg olycka

Som ensikild, oavsett om du är privatperson, fastighetsägare, företag eller någon annan typ av organisation, så har du skyldigheter enligt Lag om skydd mot olyckor att förebygga brand. Skyldigheterna regleras i huvudsak i lagstiftningens andra kapitel. Kraven skiljer sig åt beroende på vilken funktion du har.

Enligt samma lagstiftning, är vi som myndighet skyldig att ge råd och stöd till dig som enskild så att du kan uppfylla dina skyldigheter i lagstiftningen.

I LBE regleras vad som gäller kring hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor. T.ex. regleras kraven som ställs på dig som tillståndsinnehavare samt när tillstånd krävs. läs mer under rubriken brandfarliga och explosiva varor till vänster eller i lagstiftningen.

Läs mer om vilka krav som ställs på dig i lagstiftningen under respektive rubrik till vänster.

Sov gott. Vakna fort.