Utrymning

Att komma ut i det fria är detsamma som att rädda liv.

Tänk på detta vid en utrymning:

1. Kryp ned under röken
2. Varna andra som är i fara
3. Bege dig till närmaste nödutgång
4. Gå till förutbestämd återsamlingsplats
5. Larma räddningstjänsten på 112.

Om du av någon anledning inte skulle kunna ta dig ut ur huset, gör dig synlig i fönster eller liknande samt ring om möjligt 112 och berätta var du befinner dig. 

Om du bor i ett flerbostadshus och det brinner hos grannen, är du säker i din lägenhet i minst 60 minuter.

 GE DIG ALDRIG UT I ETT RÖKFYLLT TRAPPHUS!