Restvärdesräddning

Restvärde

När räddningstjänsten är klar med livräddnings- och släckningsarbetet påbörjas vid behov en restvärdesräddning. Alla räddningstjänster i Sverige har avtal med Försäkringsbranschens restvärdesräddning, RVR-tjänsten. Avtalet innebär att räddningstjänsten, vid en brand eller annan olycka, kan utföra akut restvärde upp till sexton mantimmar under förutsättning att det finns en försäkring.

Vad är restvärde?

Restvärdesräddning innebär att brandplatsen grovstädas till en torr och rökfri miljö. Trasiga fönster, dörrar och tak får provisorisk täckning, för att skydda mot nederbörd. Värdesaker kan räddas genom att de flyttas till en annan lokal eller täcks över. Du kan medverka själv och berätta vad som är värdefullt.

Oftast kommer en av försäkringsbolaget utsedd restvärdesledare till platsen. Denne representerar försäkringsbolaget och kan hjälpa dig i det akuta skedet, med  att t.ex. ordna bevakning, återställa el- och värmeförsörjning och vid behov ordna alternativt boende.