POSOM

POSOM står för Psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM organiseras i så gott som samtliga kommuner. Vanligen är det den nämnd/förvaltning som utövar uppgifter enligt socialtjänstlagen som ansvarar för POSOM-verksamheten.

Uppgift

POSOM startas vid större olyckor för att ta hand om drabbade oskadda och anhöriga till drabbade och när omfattningen är så stor att den ordinarie organisationen inte räcker till. I ledningsgrupperna för POSOM kan ingå företrädare för socialtjänsten, äldreomsorgen, skolan, Svenska kyrkan, polisen och räddningstjänsten. I bland är även säkerhetssamordnaren och informationsfunktionen knuten till POSOM-ledningsgrupp. För att möta stort omsorgsbehov finns det till ledningsgruppen knutet resurspersoner som vanligen kommer från de verksamheter som ingår i ledningsgruppen. Ibland ingår företrädare för olika frivilligorganisationer. Med hjälp av resurspersoner kan organiseras mottagningsstationer, tillfälliga utspisningsplatser, tillfälliga förläggningsplatser och inte minst möjlighet till avlastande samtal.

Samtliga POSOM-ledningsgrupper är företrädda i Krishanteringsrådet Östra Skaraborg. 

Räddningstjänstens roll 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg ingår i POSOM-ledningsgrupperna i Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda och Gullspång. Räddningstjänsten medverkar huvudsakligen i planeringsarbetet och övningsverksamheten. Det är mindre sannolikt att räddningstjänsten kommer att ha en aktiv roll i ledningsgruppen under en pågående händelse. Räddningstjänsten har enskilt eller i samverkan med säkerhetssamordnare och andra krisledningsaktörer medverkat i planering och genomförande av såväl ledningsövningar som fullskaleövningar med resurspersoner.

Start 

POSOM-organisationen kan startas på initiativ från räddningsledare eller polisinsatschef eller start på eget initiativ. Det är alltid en kommunal tjänsteman i berörd förvaltning som avgör om POSOM skall träda i funktion eller om händelsen skall hanteras inom ordinarie organisation. Delar av POSOM-organisationen har varit i tjänst vid större trafikolyckor och bränder då människor behövt utrymmas.