Gränslös räddningstjänst

För att kunna erbjuda invånarna snabbast möjlig hjälp vid en olycka har larmplaner inom förbundet anpassats så den räddningsstyrka eller det räddningsvärn som bedöms vara snabbast på plats alltid larmas oavsett tidigare kommungränser.

Med angränsande räddningstjänster inom och utom länet har träffats motsvarande överenskommelser innebärande att den enhet som bedöms vara snabbast på plats alltid larmas. Avtalen är ömsesidiga innebärande att Räddningstjänsten Östra Skaraborg lämnar hjälp till andra organisationer om våra styrkor bedöms vara först på plats.

Avtalen är tecknade så att den räddningstjänstorganisation som erhåller hjälp från annan erlägger ersättning till den som lämnar hjälp motsvarande de faktiska kostnaderna.

Utanför Västra Götalands län finns sådana ömsesidiga avtal med Nerikes Brandkår och Bergslagens räddningstjänst.  I kanten hittar du länkar till våra grannräddningstjänster.