Fri väg för räddningstjänstens fordon

En förutsättning för att vi ska kunna hjälpa dig vid en olycka är att vi kommer fram i ett tidigt skede.

När larmet går!

När larmet går har det hänt en olycka. Vi övar och tränar vår personal kontinuerligt för att kunna hjälpa människor med hjälpbehov. En av förutsättningarna för att nå ett lyckat resultat med våra insatser är att komma fram till den hjälpsökande så fort som möjligt. En del av våra fordon är tunga och kräver mycket utbildning för att kunna föras fram på ett säkert sätt. De behöver också gott om utrymme för att ta sig fram.

När du ser blåljus i backspegeln eller hör våra sirener tänk på följande:

  • Tvärbromsa inte.
  • Håll till höger om möjligt

Kommer vi inte fram kan vi inte hjälpa till:

  • Tänk på hur du parkerar. Våra stora brandbilar kan bli hindrade av felparkerade bilar, speciellt vintertid
  • Tänk på var du gör av snön du skottat. Lägg inte upp den i drivor så att våra fordon hindras. 

Hjälps vi åt med detta ökar våra möjligheter att hjälpa till när olyckan varit framme.