Efter olyckan

Efter en brand

När man har varit med om en brand eller annan olycka kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det finns några punkter som kan vara bra att känna till, oavsett vad som har hänt.

Ring ditt försäkringsbolag!

Det alltid viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag och anmäler eventuella skador som uppstått, både personskador och materiella skador.

Prata med någon!

Att vara med om en brand är hemskt och det kan finnas behov av att tala med någon efteråt. Dels finns flera olika organisationer som stödjer detta, t.ex. Jourhavande medmänniska, jourhavande präst, Rädda barnen, Röda korset, mfl. Vid större händelser är det inte ovanligt att kommunen startar en så kallad POSOM-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande).   

Polisen och polisens tekniker utreder vad som orsakat branden:

Polisen startar en utredning om det finns en teknisk orsak, om det är en anlagd brand eller om branden orsakats av vårdslöshet. Polisens uppgift är bl.a. att utreda om någon kan ställas till ansvar för branden.

Ordningspolisen finns på plats under själva släckningsarbetet. Brandplatsen kan bli avspärrad även för dem som bor i huset/lägenheten i avvaktan på polisens undersökningar.

Räddningstjänsten utreder också

Det kan också vara så att Räddningstjänsten gör en egen undersökning. Detta gör vi för att lära oss mer om hur olyckor startar och samtidigt analyseras den genomförda räddningsinsatsen.

Har du behov att komma i kontakt med oss?

Ring vårt inre befäl som finns vid stationen i Skövde dygnet runt. Han kan då hjälpa dig med kontakterna inom vår organisation. 0500-42 40 01