Brand i villa

Att göra rätt om det börjar brinna i ditt hus är livsviktig kunskap. Bara några få andetag av den giftiga röken kan innebära livsfara.

Om det brinner det i ditt hus

Vid en okontrollerad brand är det viktigt att alla som vistas i byggnaden utrymmer huset.

Den grundläggande tanken är att alla ska kunna ta sig ut via huvudentrén, om detta inte går måste man kunna ta sig ut via fönster eller balkong. Bor man i ett hus med två våningar är det därför extra viktigt att kontrollera att alla är medvetna om vilken/vilka utgångar som fungerar från övervåningen. Tänk extra på att barn måste kunna ta sig ut själva.

Det måste finnas utrymningsstegar som är förankrade under fönster så att man kan ta sig ner från övervåningen, annars blir man tvungen att hoppa.

Till sist, stäng alltid dörren efter dig och bestäm en plats där alla återsamlas.

Gör en plan och öva
 
Börjar det brinna måste alltid alla ta sig ut. Att använda den normala in- och utgången är det mest naturliga och ibland behövs det nyckel för att öppna från insidan. Planera även för och prata igenom hur ni ska göra om man blir fast i en källare eller på övervåningen.

Gå igenom husets fönster som man kan komma ut genom. Om ni har en balkong, finns det en stege som kan resas från utsidan, eller måste man hoppa från andra våningen. Kom också överens om en återsamlingsplats, inte för nära huset.

Rädda - varna - larma - släck

Ett bra sätt för att du i en akut situation ska komma ihåg hur du ska bete dig är att memorera ramsan.

R = Rädda dig själv och de som är i fara.
V = Varna alla som hotas av branden.
L = Larma 112.
S = Släck branden om du tror att du klarar det.

Kom ihåg!

Det är den aktuella situationen som avgör hur du agerar och i vilken ordning du gör vad.

Mer information

Du kan lära dig mer på www.dinsakerhet.se/brand och genom att titta på filmen nedan som kommer från DinSäkerhet.se.