Brand i kläder

När en person står upp så slår lågorna upp mot ansiktet och håret. Ansikte och hår är oftast helt oskyddat och huden är tunn.

Övning - brand i kläder

Vid brand i egna kläder

Ner på marken och rulla runt tills du kvävt branden, skydda ditt ansikte med händerna. Ligg kvar tills du är säker på att branden är släckt.

Vid brand i någon annans kläder

Få ner personen på marken, svep en filt eller liknande över personen från huvudet ner mot fötterna. Gör smekande rörelser över filten för att få bort allt syre. Undvik att slå, då kan lågor slå upp mot ansiktet.

Kyl den brännskadade kroppsdelen

Vid brännskador, kyl den brännskadade kroppsdelen med ljummet vatten i minst 10 minuter eller tills hjälp kommer. Låt fastbrända kläder sitta kvar. Infektionsrisken ökar om man avlägsnar kläderna och skadad hud kan följa med.