Om olyckan är framme

Om det oönskade och oväntade skulle inträffa kan det vara bra att vara förberedd. Under dessa sidor finns information om hur du kan förbereda dig för att så bra som möjligt kunna agera rätt vid olyckor.

Glöm inte att om du är i behov av akut hjälp så ska du ringa 112.

112 - Rädda liv. Rädda egendom.