Utrymningsövning

Utgången av en brand avgörs många gånger av hur utrymningen fungerar. Skillnaden mellan en lyckosam utrymning och en katastrof beror ofta på hur övad man är.

För att utrymningen ska fungera tryggt och effektivt behövs en utrymningsorganisation. Denna organisation måste med jämna mellanrum utbildas och övas.

Vi på Räddningstjänsten Östra Skaraborg har nu möjlighet att erbjuda utrymningsövningar där ni som beställare själva avgör hur stor eller liten övning ni vill ha. Vi har möjlighet att skapa realistiska scenarion med rökmaskiner, fingerade bränder och talande dockor.

Efter övningen kan vår personal belysa brister och komma med förslag på lösningar så att just er verksamhet kan korta utrymningstiden.

En utrymningsövning kan med fördel kombineras med en Brandinformation för allmänheten.