Information till allmänheten

Räddningstjänsten samlade personalresurs används för information till allmänheten och rådgivning. Information till allmänheten sker på olika sätt. Antingen genom att räddningstjänsten kommer ut i samhället, t.ex. till en skola, en förening eller till olika händelser runt om i kommunerna, eller genom att allmänheten kommer till räddningstjänsten på t.ex. studiebesök eller informationstillfällen.

Räddningstjänsten erbjuder kostnadsfri information om brand och brandskydd i hemmiljö till olika typer av föreningar, t.ex. bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar, osv. Informationen pågår under ca 1 timme och kan vid behov avslutas med praktisk förevisning av brandsläckning med handbrandsläckare och släckning av brand i kläder med brandfilt.

Brandinformationen kommer att hållas av räddningstjänstens nya resurs, SMO-styrkan, där SMO står för Skydd Mot Olyckor. Styrkan består av erfarna brandmän och har som huvuduppgift att bidra med information till samhället gällande brand och brandskydd.

För att boka ett brandinformationstillfälle tar ni kontakt med SMO-styrkan med hjälp av kontaktuppgifterna till höger.