Brandinformation på flera språk

För att förmedla information till allmänheten om t.ex. brandskydd, brandvarnare och hur man förebygger brand i hemmet använder vi oss av material på ett flertal språk framtget av Brandskyddsföreningen, FRIS och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Välj vilken information du är intresserad av i menyn till vänster.

In English

In order to provide information to the public about for example fire protection, smoke alarms and how to prevent fires in your home we use material in several languages ​​developed by Brandskyddsföreningen, FRIS and the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). Choose what information you are interested in the left menu.