Brandskyddsutbildning

Räddningstjänsten erbjuder endast utbildningar till medlemskommunernas personal. Privata aktörer och organisationer erbjuds inte utbildning då det bidrar till ojämnlika konkurrensförhållanden gentemot privata företag som erbjuder utbildning.

Den huvudsakliga utbildning räddningstjänsten erbjuder är brandskyddsutbildning, vilken är ett krav, att personal genomgår, inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Utbildningen ska genomföras vid behov, som styrs av personalens kunskapsnivå. Lämpligt intervall mellan utbildningstillfällena är ca 3 år. Befintliga utbildningar kan anpassas efter kundens önskemål och nya utbildningar kan tas fram efter kundens önskemål och räddningstjänstens förmåga. Målsättningen är att, vid förfrågan, kunna erbjuda medlemskommunerna utbildningar inom samtliga av räddningstjänstens kompetensområden.

De teoretiska delarna av brandskyddsutbildningen kan antingen genomföras via webben för de kommuner som valt det eller på plats hos kunden med hjälp av vår mobila utbildningsutrustning. Det går också att genomföra utbildningen på någon av våra brandstationer i förbundet.

Den webbaserad teoretiskautbildningen är ca 60 minuter lång uppdelad i flera kapitel som kan göras när kundern/användaren vill. Den platsbundna teoretiska utbildningen kombineras med praktisk utbildning och är ungefär 3 timmar lång. Merparten av den platsbundna teoretiska utbildningen utgörs av teori men avslutas med praktiska övningar som t.ex. släckning med handbrandsläckare och/eller släckning av brand i kläder. För er som genomför den teoretiska utbildningen via webben kan praktiskt utbildning beställas på plats i er verksamhet när det passar er, ex. i samband med ett APT eller liknande. Den praktiska utbildning kan anpassas efter era medarbetares och er verksamhets behov.

Har ni frågor om utbildningen är ni välkomna att höra av er.

Bokning av brandutbildning gör ni via e-post till smo@rtos.se eller via telefon till 0500-424090.