Kunskap & utbildning

Aktiviteter som stärker människors kunskap om brand och riskmedvetenhet i övrigt är sannolikt en av de viktigaste uppgifterna för att minska antalet skadade och omkomna till följd av olyckor.

Räddningstjänstens aktiviteter för detta består av utbildning mot ersättning samt kostnadsfri information och rådgivning. Utbildning mot ersättning erbjuds endast till våra medlemskommuners anställda personal. Inom ramen för information och rådgivning genomför vi t.ex. informationsträffar för föreningar, är med på evenemang i våra medlemskommuner, besöker skolor och tar emot studiebesök på våra brandstationer.