Volvo Powertrain AB, Skövde

Verksamhetsutövare
Volvo Powertrain AB, 556000-0753

Adress
Volvovägen 5, 541 87 Skövde

Sevesoanläggning
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån på grund av lagring av cirka 80 ton gasol.

Verksamhetsbeskrivning
Volvo Powertrain AB producerar motorer för lastbilar, bussar och båtar, i de centrala delarna av Skövde. 

Gasolen används huvudsakligen som bränsle för varmhållning till smält järn i verksamhetens två gjuterier för motorblock och tillhörande komponenter.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras
Inom anläggningen hanteras gasol, svaveldioxid, väteperoxid, ammoniak, diesel, metanol, naturgas samt acetylen. 

Farliga ämnen och dess egenskaper 

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen
Inom verksamheten finns larmsystem för intern varning och larmning av räddningstjänsten vid en eventuell händelse, både i form av utrymningslarm och inrymningslarm. Inom anläggningen finns ett industribranförsvar som under dagtid utgör första styrka vid en ev. händelse. Övrigt tid finns industribranförsvarets ledningsfunktion tillgänglig genom beredskap i hemmet. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets systemt för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.

VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Tillsyn
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det går också att kontakta verksamheten med nedanstående kontaktuppgifter.

Ytterligare information
Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta verksamhetens Riskmanager Tommi Ahtela på telefon 0766-36 44 25 eller via e-post till tommi.ahtela@consultant.volvo.com