Metsä-Tissue AB, Mariestad

Verksamhetsuövare
Metsä-Tissue AB, 556272-3675

Adress
Katrinefors bruk, Holländaregatan 4, 542 88 Mariestad

Sevesoanläggning
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån på grund av lagring av cirka 130 ton gasol.

Verksamhetsbeskrivning
Metsä Tissue AB, Katrinefors Bruk, producerar mjukpappersprodukter, t.ex. toalett- och hushållspapper, i de centrala delarna av Mariestad.

Gasol används huvudsakligen som bränsle till torkkåporna i papperstillverkningens torkprocess och en liten del används som fordonsbränsle.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras
Inom anläggningen hanteras gasol, natriumditionit, diesel, bensin, acetylen, aceteon, väteperoxid samt diverse funktionskemikalier för tillverkningsprocessen. För att läsa mer om de hanterade farliga ämnena klicka på länken nedan.

Farliga ämnen och dess egenskaper 

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen
Inom verksamheten finns larmsystem för intern varning och larmining av räddningstjänsten vid en eventuell händelse. Inom anläggningen finns ett industribranförsvar som under dagtid utgör första styrka vid en ev. händelse. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets systemt för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.

VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Tillsyn
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det går också att kontakta verksamheten med nedanstående kontaktuppgifter.

Ytterligare information
Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Metsä-Tissue AB på telefon 0501-27 50 00 eller genom att använda kontaktformuläret på www.metsatissue.com.