Nammo Sweden AB, Karlsborg

Verksamhetsuövare
Nammo Sweden AB, 556249-6835

Adress
Fabriksgatan 1, 546 30 Karlsborg

Sevesoanläggning
Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån på grund av lagring och hantering av cirka 115 ton explosiva varor uppdelat på två Sevesoanläggningar.

Verksamhetsbeskrivning
Nammo Sweden AB, tillverkar ammunition och ammunitionskomponenter för militärt bruk. Verksamheten är lokaliserad inom Karlsborgs kommun och området är, av Länsstyrelsen, klassat som skyddsobjekt. Området gränsar mot Vättern.

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras
Inom anläggningen hanteras krut, pyroteknisk sats, svavelsyra, natronlut, järnklorid samt diverse funktionskemikalier för tillverkningsprocessen. För att läsa mer om de hanterade farliga ämnena klicka på länken nedan.

Farliga ämnen och dess egenskaper 

Varning av egen personal vid brandlarm inom anläggningen
Inom verksamheten finns larmsystem för intern varning och larmning av räddningstjänsten vid brandlarm. Delar av personalen vistas i miljöer med hög ljudmiljö varför ett tyfonlarm finns inom anläggningen för varning av egen personal vid brandlarm. Tyfonlarmet ljuder konstant tills att larmet har stängts av och faran är över. Händelser som aktiverar det interna tyfonlarmet innebär ingen risk för personer som vistas utanför verksamhetens område. Tyfonlarmet skiljer sig från samhällets systemt för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Se nästa rubrik nedan.

  

Varning av allmänheten vid en händelse inom anläggningen

Inom verksamheten finns larmsystem för intern varning och larmning av räddningstjänsten vid en eventuell händelse. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets systemt för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av räddningstjänsten. Läs mer om vad VMA innebär genom att klicka på länken nedan.

VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Tillsyn
Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. För information gällande tillsyn av verksamheten kontakta Länsstyrelsen i Västra Götalands län på telefon 010-224 40 00 eller e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se. Det går också att kontakta verksamheten med nedanstående kontaktuppgifter.

Ytterligare information
Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Nammo Sweden AB på telefon 0505-18 100.