Samhällsskydd Skaraborg

Samhällskydd Skaraborg är samlingsbegreppet för ökad samverkan mellan räddningstjänsterna inom hela Skaraborg. Arbetet mellan räddningstjänsterna Tidaholm-Falköping, Skara-Götene, Lidköping-Grästorp-Essunga samt RÖS syftar till att gemensamt öka effekten av våra samlade resurser.

Arbetet med ett ökat samarbete är en direkt konsekvens av det politiska beslut som togs i december 2012, där Skaraborgs kommunalförbund beslöt att räddningstjänsterna i Skaraborg skall utveckla sin samverkan genom civilrättsliga avtal.

Samverkan mellan räddningstjänsterna är ingen ny företeelse utan har funnits sedan lång tid tillbaka. Bland annat finns det "släckavtal" mellan de olika räddningstjänsterna som syftar till att närmsta räddningstjänst åker på angivet larm tex vid en olycka i anslutning till en specifik kommungräns. Allt för att tredje man skall få bästa möjliga hjälp. Vidare så samverkar vi i det gemensamma konceptet "Camp Blåljus" som är en information samt en tävling avseende samhällsskydd riktad till alla åttonde-klasser i Skaraborg.

Det fortsatta arbetet inriktas för närvarande med att inventera och överse vilka specialkompetenser respektive räddningstjänst har idag och vilken utveckling som kan ske avseende detta. Innebörden av arbetet kan mynna ut i att vissa räddningstjänster kommer ansvara för en viss kompetens som via avtal kan avropas av andra. På detta sätt optimerar vi kompetensutvecklingen och kan begränsa en framtida kostnadsökning.

Arbetet finns beskrivet i en avsiktsförklaring. (se länk).