Krishanteringsrådet

Rådet omfattar utöver medlemskommunerna i räddningstjänstförbundet Falköpings och Tidaholm kommuner. Rådet sammanträder två gånger per år; höst och vår. Rådets verksamhet är förankrat i såväl direktionens för räddningstjänstförbundet som i kommunernas kommunstyrelse. Återrapportering sker löpande till dessa instanser. I rådet ingår ett sort antal krisledningsaktörer såsom polismyndigheten, sjukvården (ambulans, primärvård, Skaraborgs sjukhus), försvarsmakten, näringslivsföreträdare, Svenska Kyrkan, säkerhetssamordnare, krisinformatörer och POSOM-företrädare från kommunerna, länsstyrelsen samt företrädare förd e frivilliga försvarsorganisationerna och Sjöräddningssällskapet m.fl.